Buší, pouští, v pralese,
zní na plno tam-tamy,
o tom, co dnes stalo se,
kdo zas dostal do tlamy.