Dneska hnedka nad ránem
dva vietnamci sedli
do kanoe,
převrhli se nad splavem,
nevrátí se víckrát
do Hanoe.