Pranostiky na říjen

Pranostiky na měsíc říjen

Teplý říjen – studený listopad.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Studený říjen – zelený leden.
Teplý říjen – studený únor.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Teplé září – říjen se mračí.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Pranostiky na 1. říjen

1. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.

Pranostiky na 2. říjen

2. Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.
2. Den Marie Orodovnice – první mrazíky.

Pranostiky na 3. říjen

3. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

Pranostiky na 4. říjen

4. Svatý František zahání lidi do chýšek.

Pranostiky na 5. říjen

5. Na svatého Placida slunce ohně nevydá.

Pranostiky na 8. říjen

8. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.

Pranostiky na 9. říjen

9. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.
9. Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.

Pranostiky na 10. říjen

10. Lednová zima i na peci je znát.

Pranostiky na 15. říjen

15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Pranostiky na 16. říjen

16. Suchý Havel oznamuje suché léto.
16. Svatý Havel – devět počasí za den.
16. Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
16. Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
16. Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
16. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
16. Déšť na Havla, déšť na vánoce.

Pranostiky na 17. říjen

17. Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.

Pranostiky na . říjen

18. Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volny měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.

Pranostiky na 21. říjen

21. Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
21. Svatá Voršila jíní nasila.
21. Svatá Voršila zimu posílá.
21. Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.
21. Svatá Voršila a Kordula – větry pohnula.
21. Svatá Voršila a Kordula – patronky větru.
21. Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.
21. Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.

Pranostiky na 23. říjen

23. Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána

Pranostiky na 26. říjen

26. Svatý Haštal – vymeť maštal.

Pranostiky na 28. říjen

28. Šimona a Judy – buď sníh, nebo hrudy.
28. Šimona a Judy – zima je všudy.
28. Šimona a Judy – zima leze z půdy.
28. Šimona a Judy – kožich snese s půdy.
28. Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
28. Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.
28. Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
28. Šimona a Judy – tuhnou na poli hrudy.