Hlášky ze seriálu Ranč U zelené sedmy

Maminka: „Víš určitě, že se mu nic nemůže stát?”
Tatínek: „Ne. Buď klidná, dětí máme dost.”