Hlášky z filmu S čerty nejsou žerty

Drápal: (čert) „Jak si to představuješ, člověče? Tolik práce a tady u nás. Vždyť nám zničíš dobrou pověst!”