Je těžké ještě živit čest, nedáš-li žaludku, co jeho jest.

Stanislaw Jerzy Lec