Jsme povinni chránit tělo před nemocemi.

Jan Amos Komenský